Gülizar ISMAYIL

1993 yılında Bakü'de doğdu.1999 yılında Güzel Sanatlar LisesiYaylı Çalgılar Viyola Bölümüne başladı.

2011'de mezun oldu. Aynı yıl Bakü Müzik Akademisinde (konservatuvar) Lisans Eğitimine başladı.

2015 yılında mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Opera ve Devlet Orkestrasında 

çalıştı. 2016'da İstanbul'a geldi ve Pera Güzel Sanatlar'da Keman, Piyano ve Solfej derslerini verdi. 

Sansev Minikler korosunda korrepetitörlülk yaptı ve halen Sansev Serneğinde Piyano ve Keman eğitmeni 

olarak.çalışmaktadır.