Sansev Kurum Konserleri 2010

30 12 2010 yeniyıl konseri Süreyya Operası 

28 Kasım 2010 Söyleşi:
Musiki muallim mektebinden günümüze müzik eğitim kurumları İlhan Usmanbas, Sarper Özsan

 

05 Haziran 2010 yılsonu gösterisi Barış manço kültür merkezi  
04 haziran 2010 Nazım Gecesi Özgürlük Parkı:

Sansev Çocuk ve büyükler korosu
İstanbul Üniversi,tesi konservatuarı pandomim,

Esin Afşar

16 Mayıs 2010 Yoğurtçu parkı Çocuk Festivali Çocuk korosu ve Büyük korosu

15 Nisan 2010 Korofest Marmara Üniv.

Şubat 2010 Sansev Öğrencilerinin Performans Konseri