Koro - Büyükler

Koro; öncelikle insanların çoksesliliğini ortaya çıkartan güzellikler bütünlüğüdür. Düşünce bazında insanlar bazı bilgilere inanmış olsalarda bu bilgilerini paylaşabilmek için belli bir topluluğa gereksinim vardır. Bu gereksiminde, insanların birlikte olma zorunluluğunu getirir. İşte koro bu güzellikle yola çıkılarak bireylerin düşüncelerinin bir potada toplanmasını sağlayan bir olgudur. Bireysellik koroda hiç bir zaman olamaz. 

Koro  çok sesliliği en açık biçimde topluma verebilmektir. Özellikle çok sesli koro aynı zamanda   armonik bütünlük içinde dinleyenlere tınıların güzelliklerini ulaştırmaktadır. Böyle güzellikleri yaşamanın bir bütünlük içinde gelişmesi dost yaşantısının da anlaşılmasını sağlar. Birlikteliği yaşayabilen tüm bireyler toplum içinde savaşı değil barışı sağlamak için mücadele ederler.

Koro tek anlatımla seslerin bütünselliğini sağlayan önemli, önemli olduğu kadar gerekli bir şarkı  söyleme biçimidir.

Yaşayan tüm insanlığa güzelliklerin korolarla ulaşabilmesi dileklerimizle....

 

Ahmet ÖNCÜL
Koro Şefi 
Opera Solist Sanatçı

 

Sanat İnsanla Yüceliyor,
                               Güzellikler Sanatla Yeşeriyor.