Solfej Eğitimi

Solfej dersinde notaların sesleri değerleri ve ritmler öğretilir. Şarkı söyleyenler ve enstrüman  çalanlar solfej dersi almak zorundadır.

Solfej eğitimi kademe kademedir. Öğrencinin ihtiyacına ve çalışmasına göre ilerleme kaydedilir.

Solfej dersinden sonra armoni ve kontrpuan öğretimine geçilebilir.

Güzel Sanatlar Lisesi, Eğitim Fakültesi Konservatuvar giriş sınavı için solfej eğitimi başlangıcı mutlaka yapılmalıdır.